Regulament intern

Regulament Intern – Asociația C.A.R.E.

Membrii fondatori, membrii asociați și membrii simpatizanți aderă la următoarele:

I. Valori și principii

Incluziune. Încurajăm participarea și expresia persoanelor de orice sex, orientare sexuală sau relațională, inclusiv a celor care se identifică drept monogami, dar care recunosc și susțin libertatea de relaționare a altora.

Cultura consimțământului explicit, nu doar în aspecte legate de sex, ci în toate aspectele relațiilor interumane.

Spații mai sigure, mai libere de modele de gen stereotipe, fără atitudini sexiste, rasiste, homo-bi-trans-fobe. Victimele nu trebuie sa fie învinovățite pentru ce poartă, dacă au raportat, dacă au băut (etc.), adică nu tolerăm blamarea victimei.

Egalitate și echitate. Recunoașterea valorii egale intrinseci a fiecărui individ, indiferent de rasă, sex, orientare sexuală, orientare relațională sau abilități; Recunoaștem întregul spectru al diversității de gen și sexuale; Respect pentru diferențe în alegerile de viață; Recunoaștem întregul spectrul al orientărilor relaționale; Respect pentru integritatea corporală a tuturor, de a avea dreptul exclusiv în ce privește alegeri legate de propriul corp; Suntem body positive – toate corpurile sunt OK/ nu facem body-shaming.

Suntem pro-choice; Susținem lucrătorii/oarele sexuali/e și decriminalizarea prostituției (deși recunoaștem aspectele de exploatare și precaritate ale acestei munci). Femeile transgender sunt femei/  Persoanele transgender sunt persoane. Cu toții avem abilități diferite și nu blamăm/ ridiculizăm pentru asta.

Intersecționalitate. Suntem deschiși la a ne examina propriile privilegii, limbaje, obiceiuri și încercăm să înțelegem suprapunerea și co-existența diverselor tipuri de inegalități sau dezavantaje. “Ideologia este ca respirația: niciodată nu poți să ți-o miroși singur.” Luptăm împotriva patriarhatului – toată lumea suferă din cauza patriarhatului într-un fel sau altul.

Respect și protecție a dreptului la viață privată. Deși asumarea deschisă a stilului personal de viață și relaționare este dezirabilă, avem grade diferite de confort în ce privește expunerea publică, datorită condiționărilor socio-culturale din România. Fiecare are propriile motive pentru a nu se expune scrutinului public, motive care vor fi respectate și nicidecum chestionate. Asumarea în mod public la participarea în acțiunile asociației este voluntară și nu va fi impusă, iar outing-ul (a da în vileag pe cineva, fără consimțământ) se sancționează.

Credem în educație și în capacitatea acesteia de a crea o lume mai bună.

II. Sancțiuni

Toate categoriile de membri se angajează să promoveze obiectivele Asociaţiei, să participe şi să susţină activităţile acesteia și să respecte valorile, principiile și normele de etică şi conduită morală ce derivă din acestea. În plus, membrii asociației se angajează să respecte codurile de conduită specifice evenimentelor organizate de Asociație. Membrii se vor abţine de la orice acţiune care dăunează prestigiului / intereselor Asociaţiei şi membrilor ei. În cazul încălcării valorilor sau codurilor de conduită, Consiliul Director (C.D.) va analiza fiecare situație în parte și va dispune sancțiuni proporționale cu prejudiciul fizic și/sau moral cauzat și/sau gradul de pericol / daună potențială pe viitor pentru Asociație/ ceilalți membri.

Forma de sancțiune pentru încălcări grave ale Regulamentului intern și a codurilor de conduită este excluderea din asociație (ce atrage retragerea dreptului de vot în cazul membrilor care au acest drept). În plus față de excluderea unui membru din asociație, Consiliul Director poate dispune sancțiuni împotriva unui membru sub forma suspendării dreptului de vot și excluderea de la activitățile asociației pentru 2, 4, 6 sau 8 luni. Tipurile de abateri și sancțiunile aplicate sunt exemplificate mai jos, dar vor fi suplimentate de către Consiliul Director în funcție de nevoi. Consiliul Director își rezervă dreptul de a suplimenta sau modifica exemplele de conduită sancționabilă și tipurile de sancțiuni aplicate, caz în care va comunica tuturor membrilor modificările operate.

III. Abateri de la Regulament – exemple

  1. Abateri care aduc prejudicii grave integrității fizice sau psihologice ale altor persoane, sau pun în pericol alte persoane  – aici includem încălcări grave de consimțământ la evenimente sau în afara acestora. Abaterile din această categorie atrag excluderea definitivă din asociație și de la evenimentele acesteia. În această categorie mai intră:
  2. aducerea de  prejudicii grave imaginii asociației;
  3. nerespectarea deciziilor Președintelui și ale Consiliului Director, precum și hotărârile Adunării Generale a asociației sau prevederile altor documente oficiale ale asociației.
  4. Abateri care aduc prejudicii semnificative integrității psihologice și emoționale a altor persoane, sau pun în pericol imaginea Asociației și a altor persoane – aici includem outing-ul legat de viața intimă/ relațională a altora. Abaterile din această categorie atrag excluderea pe o perioadă de 8 luni de la activitățile C.A.R.E., și retragerea dreptului de vot pe perioada specificată.
  5. Abateri care aduc prejudicii minore (dar totuși ne-neglijabile) integrității psihologice și emoționale a altor persoane, sau adun prejudicii imaginii Asociației și a altor persoane – atrag excluderea de la activitățile asociației pentru 2, 4, 6 luni și retragerea dreptului de vot pe perioada specificată, în funcție de gravitate, aceasta fiind determinată de Consiliul Director.

Constituie abateri sancționabile cu excluderea din asociație și:

a) abateri care contravin statutului;

b) neducerea la bun sfârșit a responsabilităților asumate în cadrul asociației, fără a oferi o justificare rezonabilă (e.g. forță majoră);

c) neplata cotizației timp de un an;

IV. Alte prevederi

Consiliul Director va comunica persoanelor care au încălcat regulamentul tipul de abatere săvârșit și sancțiunea hotărâtă în urma consultării membrilor C.D.

Prezentul Regulament a fost redactat la data de  19.02.2019 și aprobat de Consiliul Director C.A.R.E.

Președinte: Monica Barbovschi

Vice-președinte: Alexandra Ureche

Secretar: Ana Mago-Maghiar

Membru în Consiliul Director: Katalin Moscu

Membru în Consiliul Director: Claudiu-Daniel Chiorean